postheadericon ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

อัพเดต 24 พฤษภาคม 2559

4.การทำสมาธิ.mp3 alt

5.อาศรมไผ่มรกตไม่ใช่วัด - พระธาตุเกาะพยานาค.mp3 alt

6.ญาณกับฌาณ.mp3 alt

7.คน11 จำพวก.mp3 alt

8.วันวิสาขะ.mp3 alt

9.การจุดธุปบูชา.mp3 alt

10.การจุดธุปบูชา.mp3 alt

11.ธรรมโอสถ.mp3 alt

12.วิธีการทำสมาธิ.mp3 alt

13.กิเลส สามกอง.mp3 alt

14.มาวัดทำไมกัน.mp3 alt

15.ของในโลกทิพกับโลกมนุษย์.mp3 alt

16.คำสอนของพระพุธเจ้าย่อๆคือจิต.mp3 alt

17.พยานาค-1.mp3 alt

17.พยานาค-2.mp3 alt

18.พรเป็นสิ่งศักศิทย์เหนือธรรมดา.mp3 alt

19.โลกเจริญ ธรรมเสื่อม.mp3 alt

20.จักขุปาระเถระ.mp3 alt

20.ความเห็น สองประการ.mp3 alt

21.การตั้งมูลนิธิ.mp3 alt

22.การทำความดีย่อมได้รับผลดีแน่นอน.MP3 alt

23.การทำจิตว่าง.mp3 alt

24.การทำจิตหยุดให้มีพลังสมาธิ.MP3 alt

25.การทำสมาธิของผู้มีจริตและไม่มีจริต.MP3 alt

26.การทำสมาธิอยากเห็นนั้นเห็นนี่.mp3 alt

27.การบูชาพระพุทธเจ้า.mp3 alt

28.การปฏิบัติศีลธรรมด้วยความจริงใจ.mp3 alt

29.การปฏิบัติให้เป็นพระแท้.MP3 alt

30.การปฏิบัติให้ได้ผลจริงพระเตมีย์.mp3 alt

31.การรู้จักวิธีดับทุกข์.MP3 alt

32.การเข้าถึงยอดธรรมยอดคาถา.MP3 alt

33.การแก้กรรมในอดีต.MP3 alt

34.การไหว้พระสวดมนต์.mp3 alt

35.ความว่างของสมาธิ.mp3 alt

36.ความว่างสองประการ.mp3 alt

37.ความหลงในสมาธิ.mp3 alt

38.จะกล่าวฤึงองค์สิบพระพุทธเจ้า.mp3 alt

39.จะกล่าวฤึงองค์สิบพระพุทธเจ้า1.mp3 alt

40.จิตที่ผ่องใสกับจิตที่เศร้าหมอง.MP3 alt

41.จิตเดิมแท้ผ่องใสขาวรอบ.mp3 alt

42.ทางสู่บรมสุข.mp3 alt

43.ทางไปสู่บรมสุข.mp3 alt

44.ที่พึ่งสี่อย่าง.mp3 alt

45.นักบวช.mp3 alt

46.บุญมากทำอย่างไร.mp3 alt

47.พรประเสริฐจากท่านพระคุณเจ้า.MP3 alt

48.พุทโธ2.mp3 alt

49.สมาธิทำใจว่างทำอย่างไร.MP3 alt

50.สัจจาธิฐาน.mp3 alt

51.เมืองมนุษย์กับเมืองสวรรค์.mp3 alt

52.เหตุที่จะไปเกิดบนสวรรค์ได้ง่าย.MP3 alt

53.แนวทางการเจริญภาวนา.mp3 alt

01กิเลส สามกอง.mp3

02มาวัดทำไมกัน.mp3

03ของในโลกทิพกับโลกมนุษย์.mp3

04คำสอนของพระพุธเจ้าย่อๆคือจิต.mp3

05พยานาค-1.mp3

06พยานาค-2.mp3

07พรเป็นสิ่งศักศิทย์เหนือธรรมดา.mp3

08โลกเจริญ ธรรมเสื่อม.mp3

09จักขุปาระเถระ.mp3

10ความเห็น สองประการ.mp3

11การทำสมาธิอยากเห็นนั้นเห็นนี่.mp3

12การบูชาพระพุทธเจ้า.mp3

13การปฏิบัติศีลธรรมด้วยความจริงใจ.mp3

14การปฏิบัติให้ได้ผลจริงพระเตมีย์.mp3

15การภาวนาพุทโธ.mp3

16ความว่างของสมาธิ.mp3

17ความว่างสองประการ.mp3

18ความหลงในสมาธิ.mp3

สมาธิทำใจว่างทำอย่างไร.MP3

พรประเสริฐจากท่านพระคุณเจ้า.MP3

จิตที่ผ่องใสกับจิตที่เศร้าหมอง.MP3

การแก้กรรมในอดีต.MP3

การเข้าถึงยอดธรรมยอดคาถา.MP3

การรู้จักวิธีดับทุกข์.MP3

การปฏิบัติให้เป็นพระแท้.MP3

การทำสมาธิของผู้มีจริตและไม่มีจริต.MP3

การทำจิตหยุดให้มีพลังสมาธิ.MP3

การทำความดีย่อมได้รับผลดีแน่นอน.MP3

01.กาทำสธิแบบลืมตา.wma

02.กายสามกาย.wma

03.การเดินจงกรมที่ถูก.mp3

04.การตกลูกมะนับ.wma

05.การทำความเพียร.wma

06.การทำสมาธิเป็นสิ่งทำอยาก.mp3

07.การนึกถึงพุทธโธ.wma

08.การปฏิบัติสองระดับ.mp3

09.การพ้นทุกข์ของคนเรา.wma

10.การมีครอบครัวชื่อว่ามีกองทุก.mp3

11.การเวียนเทียนหรือปะทักษิน.wma

12.การอดอาหาร.wma

13.กำลังสามมอย่าง.wma

14.เข้าพรรษา.wma

15.คนเข้าใขผิดว่าจิตว่างทำไม่ได้.mp3

16.คนเข้าใขผิดว่าจิตว่างทำไม่ได้.mp3

17.คนเข้าวัดเป็นคนฉลาด.mp3

18.คนไม่ได้ฝึกก็ไม่คู่ควรแก่โลก.mp3

19.คนรักษาศีล ๘ เป็นโรคกะเพราะ.mp3

20.คนเราควรที่จะข่มจิตใจ.mp3

21.ความยึดถือ.wma

22.ทำอย่างไรจึงจะได้บุณทุกชั่วโมง.wma

23.จะทำจิตว่างได้อย่างไรเมื่อคิดเสมอ.mp3

24.จิตใสใจสงบ.mp3

25.ตายระหว่างทำความดี.wma

26.ถ้าเรารู้จักร่างกาย เราจะไม่กลัวความตาย.wma

27.ทางไปสู่สวรรค์และนิพาน.mp3

28.ทางพระนิพพาน.wma

29.ทำจิตใจให้ว่าง.wma

30.ทำสมาธิขึ้นอยู่กับใจ.mp3

1. การทำจิตว่างจะเป็นบุญได้อย่างไร.mp3

2. การทำสมาธิด้วยความอยากรู้อยากเห็น.mp3

3. การปฎิบัติเข้าหาจิตเดิม.mp3

4. จิตรสงบย่อมรู้รสพระนิพาน.mp3

5. จิตเป็นสิ่งไม่แก่ไม่ตาย.mp3

6. ทางไปสู่สวรรค์พระนิพพาน.mp3

7. ทำอย่างไรจึงจะเป็นการปฎิบัติธรรม.mp3

8. ทำไมจำเป็นต้องทรมานข่มใจ.mp3

9. โลกเจริญ ธรรมเสื่อม.mp3

การทำสมาธิด้วยความอยากรู้อยากเห็น.mp3

จะกล่าวฤึงองค์สิบพระพุทธเจ้า.mp3

พระศรีอาริยะเมตไตรย์.MP3

มิจฉาสมาธิกับสำมาสมาธิ.MP3

ศีล๒สถานะภาพ.MP3

สมาธิทำใจว่างอย่างไร.MP3

สัมมาสมาธิมิสฉาสมาธิ1 - 2-1.mp3

๑.ทางเข้าสู่พระนิพาน.MP3

๒๘.คนอยากได้นิพาน.ไม่ยากได้.MP3

๒.กายสิทธิ์.MP3

๓๑.การทำความเพียร.MP3

๓๕.บุญมากบุญน้อย.MP3

๓.เข้าพรรษา.MP3

๔๐.ผู้ทำจิตว่างชื่อว่าปฏิบัติดี.mp3

00 สวดทำนองพระคุณเจ้า.MP3

๓.นิโรธสัญญา.MP3

สงครามโลก ฤๅษีลิงดำ.MP3

สภาวะอันเป็นไปของโลกยุคศรีวิไล.MP3ถ้าท่านใช้ Internet Explorer ให้คลิกขวาที่หัวข้อแล้วเลือกเมนู Save Target As...

ถ้าท่านใช้ Google Chrome ให้คลิกขวาที่หัวข้อแล้วเลือกเมนู บันทึกลิงค์เป็น...